Algemeen over TVA

TVA: thuis in Ammerzoden en in de Bommelerwaard

Tennisvereniging Ammerzoden (TVA) is opgericht op 3 april 1975. De club heeft zo'n 270 leden. Volgens KNLTB normen kan onze vereniging met zes verlichte wintervaste banen een ledenbestand hebben van ± 500 leden. Alle ruimte dus om te groeien. Voordeel van de huidige situatie is dat vrij spelen weinig problemen oplevert qua wachttijd. 

Lidmaatschap en contributie

· De contributie is €140 voor senioren en € 0 tot € 45 voor jeugdleden. 
· Het lidmaatschap valt samen met het kalenderjaar. Leden die tussentijds lid worden, betalen de contributie naar evenredigheid met een minimum van 50%.
· Beëindiging van het lidmaatschap kan door schriftelijk of per mail op te zeggen bij de ledenadministratie. De opzegtermijn is drie maanden.
· Actieve leden worden aangemeld bij de KNLTB. Om te kunnen spelen heb je een KNLTB- ledenpasje nodig, hiervoor ontvang de ledenadministratie graag digitaalje pasfoto (digitaal). Het pasje ligt na betaling van de contributie na een aantal weken klaar in het clubhuis.

Sponsoring

Om een tennisvereniging draaiende te houden is veel geld nodig.Het grootste deel van onze inkomsten komt uit de contributies. Daarnaast ontvangen we jaarlijks een subsidie van de gemeente.

Een ander belangrijke inkomstenbron is het geld dat wij van onze sponsoren ontvangen via bijv. het huren van een reclamedoek of sponsorbord op de baan, door een advertentie te plaatsen in het clubblad of door een bepaald toernooi of activiteit te sponsoren.

Training

De TVA heeft een overeenkomst met de Tennisschool Tom Kreemers (in bezit A en B-licentie KNLTB) voor het geven van tennislessen. De trainingen zijn gericht op beginnende, gevorderde en competitiespelers. Trainingen worden gegeven van maandag t/m vrijdag, ’ s middags voor de junioren en ’s avonds voor de senioren. Inschrijven voor de lessen kan via www.TSTK.nl

Afhangen

Met je KNLTB-pasje kun je op het afhangbord een baan reserveren. Met twee personen op één baan kun je een half uur spelen; met drie of vier tennissers speel je 45 minuten.
· Op de eerste baan die vrijkomt stel je de klok in op het tijdstip waarop je begint met spelen.
· Je speelt verder tot anderen eventueel na jou reserveren. Pas dan ga je proberen een andere baan te reserveren; je schuift de klok dus niet door!
· Als je niet hebt afgehangen of met te weinig (geldige) pasjes, mag je niet de baan op.
· Het is toegestaan, tegen vergoeding, met één of meerdere introducés te spelen. Vooraf dien je bij de dienstdoende bardienst af te rekenen en ontvang je een introducé label om mee af te hangen.

Verlichting

Naast het afhangbord bij het buitentoilet, hangt de schakelkast voor de baanverlichting. Als je als eerste de baan op gaat kun je de baanverlichting zelf aanzetten. Verlaat je als laatste de baan, vergeet dan aub de lichten niet uit doen; voor het milieu en onze rekening.

Overlast

De TVA wil de overlast voor de omwonenden van het park graag tot een minimum beperken. Het bestuur verzoekt alle leden hieraan mee te werken, met name tijdens evenementen en ’s avonds bij het verlaten van het park. 

Openingstijden en 'vrij tennissen'

In principe is het park iedere dag geopend geopend van ’s morgens vroeg tot ’s avonds 23.00 uur. Voor de speeltuin zijn specifieke gebruikersvoorwaarden opgesteld, die hier zijn te downloaden. Als er activiteiten zijn gepland, zijn vaak alle banen bezet. Houd de activiteitenkalender goed in de gaten om teleurstelling bij het vrij tennissen te voorkomen.

Voor en achter de bar

De bardiensten bij de TVA worden verzorgd door de leden van de club. De barcommissie organiseert de planning en indeling. Het is mogelijk, al zijn wij daar geen voorstander van (extra belasting andere leden), om je bardienst af te kopen voor 90 euro.

Bardienst wordt verricht door twee personen. Meestal draai je zo’n 3 keer per jaar een bardienst. Achter de bar ligt altijd een lijst me daarop het barrooster. Ben je verhindert, zorg dan zelf voor vervanging of ruil je bardienst. Vergeet niet de bardienst hierover te informeren.

De leden die bardienst draaien, hebben het recht om 23.30 uur hun bardienst te beëindigen. Uitsluitend bestuursleden en leden van de barcommissie hebben de bevoegdheid om daarna de bardienst over te nemen. Zij zijn vanaf dat moment verantwoordelijk en aansprakelijk voor een ordelijk verloop in het clubhuis.

Net als alle andere sportverenigingen met een kantine moet de TVA zich houden aan de nieuwe Drank- en Horecawet. Zo mogen er geen sterk-alcoholische dranken worden geschonken en mag er geen alcohol aan minderjarigen worden verkocht. Daarnaast is het verplicht dat er altijd iemand aanwezig is die in het bezit is van het certificaat Verantwoord Alcoholgebruik. We streven er dan ook naar dat zoveel mogelijk seniorleden de cursus Instructie Verantwoord Acoholgebruik (IVA) gaan volgen.

Bestuur en commissies

De TVA is een gemeenschap waar het gezellig vertoeven is. En achter dat gezellig vertoeven zit heel wat werk verscholen. Want hoe krijg je voor al die leden activiteiten georganiseerd? Hoe houdt je een tennispark op orde met zoveel gebruikers? Hoe regel je dat de kantine voldoende voorraad heeft voor de gezellige uurtjes. Daar zijn  de mensen van het bestuur en de commissies voor. Zij zitten zich in hun vrije tijd geheel vrijwillig in voor TVA.

We hebben een algemeen en een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) wordt aangevuld met de voorzitters van de verschillende commissies:

De drie hoofdtaken van de Technische Commissie zijn
· de voorbereiding en organisatie van de deelname aan de zomercompetitie van de KNLTB
· de organisatie van het Open-Toernooi
· De organisatie van  de Clubkampioenschappen. 

De belangrijkste activiteit van de Jeugdcommissie is het organiseren van recreatieve activiteiten voor de jeugd. Daarnaast organiseert zij de jeugdclubkampioenschappen, het Open-Toernooi en de deelname aan de zomercompetitie van de KNLTB. Verder organiseert het uitwisselingen met jeugdleden van tennisverenigingen uit de omgeving.

Dat gezelligheid en sport heel goed samen kunnen gaan bewijst de Evenementencommissie met de verschillende gezelligheidstoernooien en de organisatie van de Wintercompetitie.

Het regelen van de kantinediensten, voorraden, catering; het zijn allemaal taken van de Barcommissie. Zonder hen geen consumpties na de wedstrijd of een bitterbal bij een toernooi.

Gelukkig zijn er mensen die ervoor zorgen dat alles in een goede conditie blijft wat betreft paviljoen en banen: de leden van de Parkcommissie. Zij zorgen niet alleen voor het onderhoud, maar houden ook toezicht op een verantwoord gebruik van de banen.

Activiteiten

Het hele jaar door worden er door, voor en met de TVA-leden diverse activiteiten georganiseerd. Voor jong en oud; voor recreanten en wedstrijdspelers; voor beginners en gevorderden. Zie hier voor een actueel activiteitenoverzicht.